FSC сертифікація

ПРАЦЮЮЧИ НА МАЙБУТНЄ

Лісова сертифікація – відносно новий процес, проте це вимога сьогодення, адже є одним з важливих критеріїв в світовій торгівлі лісоматеріалами. Нині покупців деревини, окрім ціни та якості, все частіше цікавить ще й відповідність лісопродукції міжнародним стандартам.

Державне підприємство «Смілянське лісове господарство» – єдине в області, що успішно пройшло сертифікацію за схемою Лісової опікунської ради – міжнародної неурядової неприбуткової організації, яка покликана сприяти екологічно орієнтованому, соціально відповідальному та економічно ефективному лісовому господарству в усьому світі.

Лісова сертифікація – це діяльність, під час якої аудиторська компанія здійснює незалежну оцінку відповідності ведення лісового господарства ряду екологічних, економічних і соціальних вимог. Таким чином, оцінюється повний комплекс лісогосподарських робіт, заходів і управлінських рішень від посадки лісу і до заготівлі деревини.

Сертифікація підприємства насамперед відкриває нові можливості доступу до світових ринків та посилення конкурентоспроможності продукції. Крім того, це спосіб стимулювати ефективність ведення лісового господарства, підвищувати якість управління та прозорість діяльності, формувати громадську думку про відповідальне ставлення підприємства до природи та збереження лісових багатств. Сертифікація підтверджує екологічну чистоту продукції, належний рівень господарювання, який не завдає шкоди навколишньому природному середовищу.

Проведення робіт з сертифікації – справа непроста і потребує матеріальних затрат та чималих зусиль кожного працівника підприємства. Отриманню Смілянським лісгоспом сертифікату FSC на початку 2014 року передувала тривала робота – проведено навчання працівників на всіх видах робіт, усунено невідповідність вимогам міжнародних стандартів, успішно пройдено попередню та остаточну оцінки іноземних експертів. 

–  Ми маємо думати про майбутнє, – зазначає керівник лісгоспу. –  Лісова сертифікація створює позитивний імідж всьому підприємству і дозволяє розширювати горизонти нашої діяльності. Сертифікат FSC маємо підтверджувати щороку, проходити відповідні перевірки. А це, в свою чергу, вимагає від нас постійного і щоденного рівня господарювання відповідно до міжнародних стандартів, згідно взятих нами зобов’язань. Тим більше, такі перевірки представники Лісової опікунської ради мають право здійснювати без попередження. А це неабиякий стимул, який не дозволяє розслаблятися.

Лісопродукція підприємства, яке має сертифікат FSC, вважається законно заготовленою. Тож споживачі, купуючи деревину в Смілянському лісгоспі, впевнені у її легальному походженні та виконанні підприємством всіх міжнародних вимог ведення лісового господарства. Тому й не дивно, що лісопродукція, яку реалізує  лісгосп,  має постійно високий попит у покупців.

Олександр Шкодич