НАШІ РІШЕННЯ – В ПРИРОДІ

8.1.png

Щороку 22 травня увесь світ відзначає Міжнародний день біорізноманіття – цей день покликаний покращити розуміння значення біорізноманіття та важливості його збереження.

Цьогорічною темою є гасло «Наші рішення – в природі».

Біологічне різноманіття Земної кулі – це приблизно 1,6 мільйонів описаних біологічних видів, але, за різними оцінками, реальна кількість видів на Землі є значно більше. Будь-який живий організм грає свою роль в екосистемі і представляється часткою харчового ланцюга, які складаються в харчові мережі. Якщо одна частинка такого ланцюга випадає, під загрозою знаходиться вся екосистема. Скорочення видів тварин і рослин викликає деградацію екосистеми. Результат – опустелювання земель, скорочення продуктивності земельних угідь і, врешті погіршення умов життя.

Сьогодні у світі під загрозою зникнення перебуває понад 7 тисяч видів тварин і майже 60 тисяч видів рослин. Ми маємо переглянути стосунки “людина–природа”. адже саме жива природа є основою життя на Землі та фундаментом гармонійного існування. Тому для охорони рідкісних видів флори і фауни лісівники ДП «Смілянський лісгосп» створюють охоронні зони навколо місць їхнього розмноження (чи мешкання), яке передбачене не лише для птахів, але також і для ссавців, рептилій і комах. Дані заходи унеможливлюють проведення на них різних типів лісогосподарських заходів, що в свою чергу забезпечує охорону перебування (зростання) рідкісних видів занесених до Червоної книги України.

Також охорона біотичного різноманіття включає систему правових, організаційних, економічних, матеріально-технічних, освітніх та інших заходів, спрямованих на збереження, відтворення і використання рослинного і тваринного світу.

Однією з таких ланок загальної системи з охорони навколишнього середовища є «період тиші».

На даний період з 01 квітня по 15 червня з метою збереження популяції диких тварин в ДП «Смілянський лісгосп» забороняється проведення робіт і заходів, пов’язаних з можливим впливом на стан тваринного світу (стрільба, проведення вибухових робіт, феєрверків, санітарних рубок лісу, використання моторних маломірних суден, проведення раллі та інших змагань на транспортних засобах) згідно статті 39 Закону України «Про тваринний світ». Метою такого заходу є охорона ареалу існування, шляхів міграції диких тварин на час їх розмноження. Тобто такий проект іншими словами сприяє відтворенню  лісових звірів та птахів, забезпечуючи зростання та різноманіття, спокійний розвиток фауни в наших лісах.

Тому ДП «Смілянський лісгосп» закликає громадян до виконання правил «періоду тиші» для збереження і відтворення фауни в лісах нашої країни!

Одним з не менш важливих факторів охорони тваринного світу є території об'єктів природно-заповідного фонду підприємства, де охорона рідкісних видів флори і фауни забезпечується відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України". Метою лісівників є збереження природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища.

І не зважаючи на те, що 2020 рік – це рік випробувань, від кожного з нас очікується сильна воля до глобальних дій для побудови майбутнього життя у гармонії з природою.

Пресцентр ДП «Смілянський лісгосп»

19.05.2020 117